شما اینجا هستید

شهرسازي و معماري » رشوه بده و بساز / از زور طایفه ای تا فروش قولنامه ای

همگام با رشد روزافزون جمعیت تبریز و مهاجرت معکوس از روستاها، کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی  را به دنبال می آورد که همین امر خود به نوعی عامل افزایش تخلفات ساختمانی شده است.

این معضل به علت عدم نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری در تبریز هر روز نسبت به قبل بیشتر شده و پیامدهای ناشی از آن رو به افزایش است و متاسفانه حل این مشکل نیز آسان به نظر نمی رسد. البته فعالیت سودجویان برای دور زدن قانون و کسب منافع نیز بر این معضل شهری دامن زده است. مشاهدات میدانی حاکیست اغلب تخلفات ساختمانی صورت گرفته در تبریز مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری های تجاری است.

شتاب دور زدن قانون در شورای پنجم

تخلفات ساختمانی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فضایی بسیار زیادی دارد که حتی منجر به افزایش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله می شود.

شورای پنجم شهر تبریز با ادعای حضور چهره های تاثیرگذار در حوزه مدیریت شهری، شعارهای جدید را در پیش گرفت که مقابله با تخلف یکی از آنها بوده اما با گذشت بیش از ۳ سال از عمر این شورا، تفاوت معنی داری در حوزه نظارت مخصوصا در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز با دیگر دوره ها دیده نشد و در برخی موارد به اذعان تعدادی از اعضای همین شورا، دور زدن قانون شدت گرفت.

علی آجودان زاده نائب رئیس شورای شهر تبریز  با تایید تداوم ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر می گوید: متاسفانه علیرغم تاکیدات فراوان در شورای پنجم، ساخت و سازهای غیرمجاز همچون گذشته و حتی با شدت و قدرت بیشتر در حال انجام است.

دلالی ساختمان با کارتخوان دستفروش

وی می افزاید: اخیرا فردی با مراجعه به دفتر بنده و دعوت برای بازدید از ساختمان مسکونی در یکی از محلات تبریز کرده بود که مجوز پروانه ۳ طبقه را داشته که مامورین شهرداری یکی از مناطق از تکیمل آن ممانعت بعمل آمده بود، بر اساس ادعای این شهروند  باید جهت تکمیل و اخذ پایانکار بایستی در دستگاه کارتخوان یک دستفروش سیب زمینی کنار خیابان فلان مقدار کارت بکشد تا اجازه ادامه امورات را بدهیم؛ حتی به گفته او برای تکمیل ساختمان غیرمجاز ۵ طبقه ای در حال ساخت در مجاورت او نیز ۵۰ میلیون تومان در همانجا کارت کشیده و اجازه ی ساخت داده شد!

گیر نظارت کجاست؟

نائب رئیس شورای شهر تبریز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد نظارت از کجاست، می گوید: استارت ساخت وسازهای غیرمجاز ازطریق مناطق شهرداری زده می شود. کمیته تشکیل شده از طرف شورا اختیار کامل برای برخورد جدی با ساخت وساز غیرمجاز و اعمال قانون دارد اما سیستم های نظارتی موجود در شهرداری بایستی حساسیت بیشتری به موضوع داشته باشند. اگر مراکز نظارتی شهرداری درصورت کشف سرنخ های ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد قانونی با آنها بصورت عزل و انفصال ازخدمات، ارجاع پرونده به مراجع قضایی و… انجام شود، قطعا دیگر کسی جرات دریافت رشوه و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز را نخواهد داشت.

رشوه و زد و بند حرف اول را می زند

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی در خصوص اخذ رشوه در ساخت و ساز های غیرمجاز می گوید: قطعا بدون دریافت رشوه ساخت و ساز غیر مجازی در کارنخواهد بود. متاسفانه وجود مدیران و مامورینی که اهل زد و بند و بده و بستان های مالی هستند، زمینه را جهت ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم می کند.

وی تاکید می کند: البته نباید در این موضوع عملکرد بسیاری از مدیران پاکدست زیرسوال رفته و تحت الشعاع قرار بگیرد و صد البته تعدادشان هم کم نیست.

ساخت و ساز غیرمجاز تبدیل به شغل شده! 

فریدون بابایی اقدم دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز ه موضوع افزایش میزان ساخت و ساز غیرمجاز  در شهر اشاره کرده و می گوید: تنها یک بخشی از ساخت و ساز غیر مجاز به شورای شهر مربوط می شود؛ آنطور نیست که بگوییم متولی این موضوع  فقط شوراهای شهر هستند.

وی با تاکید بر اجرای قانون جرم انگاری تخلفات ساختمانی می گوید: برخی افراد سودجو این را برای خودشان کسب و پیشه کرده اند. در برخی محلات تبریز بدون رعایت و پایبندی به ضوابط و مقررات و بدون نقشه و پروانه، با مصالح نامرغوب ساختمانی را ساخته و با قیمت پایین به صورت وکالتی و قولنامه ای به افراد کم اطلاع می فروشند.

دور زدن طرح تفصیلی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز می گوید: شهرداری بر اساس طرح تفصیلی، به داخل محدوده خود باید پروانه صادر کند ولی جاهایی وجود دارد که برایشان نقشه مصوبی در شهرداری وجود ندارد. در این محدوده بسیاری از شهروندان قصد دریافت پروانه دارند اما به دلیل عدم مشخص بودن کاربری و عدم وجود طرح تفصیلی، ناگزیر به سمت ساخت و ساز غیرمجاز می روند.

وی تاکید می کند:  بخش عمده ای از این ساخت و ساز ها که در آن رانت و سوءاستفاده وجود دارد، افراد صرفا منافع خود را در نظر می گیرند و حقوق عامه را زیر پا می گذارند.

وقتی سر خریدار کم سواد بی کلاه می ماند

بابایی اقدم ضمن تشکر از دستگاه قضایی در خصوص همکاری برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز می گوید: ایجاد شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در کنار کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری، می تواند مثمر ثمر باشد. هدف از ایجاد این شعبه باید تسهیل فرآیند صدور پروانه و آسیب شناسی کامل از ساخت و سازهای غیرمجاز باشد.

وی می افزاید: در مواردی شهرداری مصصم به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است اما فرد سازنده با زرنگی در سریعترین زمان ممکن ساختمان را می سازد و بسیار سریع آن را می فروشد و موقع برخورد قانونی، خریداران جدید بلاتکیلف می شوند.

بابایی اقدم در خصوص روزنه های فرار از قانون برای مبارزه با این قبیل ساخت و سازها می گوید: شهرداری تبریز برای بازآفرینی در بافت فرسوده رقم قابل توجهی از دولت طلبکار است که تا امروز هم آن مبلغ پرداخت نشده است. موضع ضعف و انفعالی دولت در مورد ساخت و ساز در بافت فرسوده نقش عمده ای در بروز این شرایط دارد. همچنین افراد سود جو به بهانه استفاده از تسهیلات بخشودگی، مجوز دو طبقه می گیرند اما در مرحله احداث ۶ طبقه ساخت و ساز می کنند. اینگونه افراد باید شناسایی شده و در لیست سیاه قرار گیرند.

ساخت و ساز در شب، مالکیت در روز! 

محرم محمد زاده دیگر عضو شورای پنجم تبریز با اشاره به قدمت ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز به خبرنگار ما می گوید: ساخت و ساز غیرمجاز  از چهل سال پیش به صورت گسترده هر روز افزایش قابل توجهی یافته است. حاشیه نشین ها خانه هایی با مقاومت کمتر در یکی دو شب و به دور از چشم برزن های شهرداری ساختتند.

وی وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اخذ عوارض و جریمه از بابت ساخت سازهای خلاف را عامل اصلی برای ترغیب شهروندان به راه های غیر اصولی دانسته و می افزاید: بروکراسی های اداری در شهرداری و رد و بدل شدن رشوه بین سازندگان و ناظران کار را به اینجا رسانده است،  ولی وقتی شهروندی به راحتی در زمینی که متعلق به او نیست با رد و بدل کردن رشوه و یا با زور طایفه ایی اقدام به ساخت و ساز می کند، دیگر هیچ قانونی برای تخریب آن نیست و نمی توان جلوی ساخت را گرفت.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز اظهار می کند: وقتی مردم  یک ساختمان خلافی را در یکی دو شب می توانند درست کنند و بعد از این کار هیچ قانونی نمی تواند به کار آنها لطمه وارد کند؛ پس چرا خودشان را به زحمت بیندازند؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

شهر من | پایگاه خبری تحلیل شهر من